Schedule

Time Zone :
 • 00:00
 • 00:30
 • 01:00
  Kundali Bhagya
 • 01:30
 • 02:00
  Darr Sabko Lagta Hai
 • 03:00
 • 03:30
 • 04:00
  Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 • 04:30
 • 05:00
  Bhakti Sutra
 • 05:30
  Ramdev Baba
 • 06:30
  Bhagwat Katha
 • 07:00
  Kal Ki Yaadein
 • 07:30
  Narayan Sewa
 • 08:00
  Bhagkti Bhav
 • 08:30
  Nirnakari Baba Mission
 • 09:00
  Yoga For You
 • 09:30
  News
 • 10:00
  Omega XL
 • 10:30
 • 11:00
  Kundali Bhagya
 • 11:30
 • 12:00
  Sa Re Ga Ma Pa Lil Champs
 • 13:30
  Trendsetters
 • 14:00
  Luv Shuv Te Chicken Khurana
 • 17:00
  Test Match
 • 18:00
  Hoshiyar
 • 19:00
  Bakula Bua Ka Bhoot
 • 20:00
  India's Asli Champion…Hai Dum!
 • 21:00
 • 21:30
  Kundali Bhagya
 • 22:00
 • 22:30
  Hoshiyar
 • 23:30
  India's Asli Champion…Hai Dum!